Toimintasuunnitelma 2023

SUVANTO-KAIRA RY.                                         

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2023

YLEISTÄ

 • Kokouksia pidetään seuraavasti: maaliskuussa talvikokous, elokuussa kesäkokous, elokuussa hirvipalaveri sekä tarvittaessa muulloinkin
 • Seuran toiminnasta tehdään jäsentiedote, joka jaetaan jäsenille jäsenmaksun yhteydessä kesäkuun alussa kirjeitse tai sähköpostitse. Jäsentiedotteessa pyydetään jäseniä ilmoittamaan sähköpostiosoitteet ja mahdolliset osoitteenmuutokset.
 • Hirvenlihaa jaetaan maanomistajille saadun saalismäärän mukaisesti.
 • Lupamaksujen ja vuokrien hinnat tarkastetaan kesäkokouksessa
 • Seuran hirvenlihan myynti ja hinnoittelu tarkastetaan kesäkokouksessa
 • Seuran majaa vuokrataan ulkopuolisille kohonneiden kustannusten kattamiseksi myös pyyntikauden aikana.

RIISTANHOITO

 • Nuolukiviä levitetään maastoon keväällä ja kesällä
 • Pidetään yllä entiset riistapellot ja tarvittaesa harkitaan jonkin paikan vaihtoa
 • Pienpedoista maksetaan tapporaha (kettu 30€, supikoira 30€, minkki 30€ ja näätä 30€)
 • Kunnostetaan olemassa olevia hirvitorneja sekä tarvittaessa lisätään niitä

RIISTALASKENNAT JA RIISTAKANNAT

 • Seuran alueella oleva riistakolmio (Tuormusjärven maastossa) lasketaan kesällä ja talvella
 • Kaikki hirvihavainnot kirjataan pyyntiaikana
 • Kauriiden määriä ja liikehdintää seurataan

METSÄSTYS

 • Kanalintujen pyyntiä koskevat kiintiöt / rauhoitukset päätetään kesäkokouksen yhteydessä
 • Pienvesilinnustuksessa pyritään rauhoittamaan samat alueet kuten aikaisemminkin
 • Hanhenmetsästyksen kiintiöt / rauhoitukset päätetään kesäkokouksen yhteydessä
 • Osallistutaan hirven- ja karhunpyynnin yhteislupaan
 • Päätetään kauriiden hoidosta ja metsästyksestä kesäkokouksessa
 • Hirvenpyyntiin tehdään selkeät ohjeet pyyntiajakohdista, pyyntipäivistä sekä nuorten koirien koulutuksesta pyynnin aikana

AMPUMATOIMINTA

 • Harjoitusammunnat järjestetään ennen kauden alkua.
 • Hirvenpyyntiin osallistujien suositellaan osallistumaan vähintään kahteen harjoitteluun.
 • Kunnan metsästysseurojen yhteiskäyttöön hankittua ammuntasimulaattoria hyödynnetään aktiivisesti.
 • PMS:lla on hulikkoammuntarata, jossa myös Suvanto-Kairan jäsenillä on mahdollisuus harjoitella.

KENNELTOIMINTA

 • Osallistutaan kunnan alueella järjestettävään haukkukokeeseen antamalla kaksi aluetta käyttöön. Seuran jäsenet voivat käyttää seuran aluetta haukkukokeisiin sopimalla asiasta jahtipäällikön kanssa.
 • Ajokoirien ajokokeen (AJOK) järjestäminen.

KOULUTUS JA NEUVONTA

 • Seura osallistuu rhy:n järjestämiin koulutus- ja infotilaisuuksiin
 • Kannustetaan seuran jäseniä osallistumaan kennelliiton koulutuksiin.

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

 • Seuran kaikista tapahtumista tiedotetaan etukäteen nettisivuille, Koti-Lappi lehdessä sekä sähköpostitse, sopivat tiedotusvälineet kulloinkin valiten. Kokouskutsut julkaistaan Koti-Lappi lehdissä.
 • Seuran jäsenille järjestetään perinteiset pitkäperjantain pilkkikilpailut Suvannon Kotilammella
 • Hirvipeijaiset järjestetään Suvannon kotasijalla hirvenmetsästyksen yhteydessä
 • Peijaisten yhteydessä järjestetään hirvenlihan huutokauppa
 • Keväällä huolletaan tulipaikat
 • Kesällä tehdään halkoja talkoilla
 • Vuoden lopussa järjestetään Erätulet, mahdollisesti yhteistyössä Kairalan Kajastuksella.

HUOMIONOSOITUKSET

 • Seura muistaa pitkäaikaisia jäseniä merkkipäivinä, johtokunta päättää muistamisesta.