Vierasluvat kaudella 2022-2023

Vieraslupien myyjä Jouni Ruha puh. 050-585 0643 ja hänelle tehdään myös vieraslupia koskevat saalisilmoitukset. Sähköposti jouniruha@gmail.com.

Hirvenpyynnin vierasluvat

Jäsenen henkilökohtaiselle vieraalle (1-2 hlöä) hirvenmetsästys maksaa 60 €/päivä, yhteismajoituksen kanssa 90 €/pvä ja 300 €/viikko.

Koiran ja ohjaajan, joka ei metsästä, ei tarvitse suorittaa maksua. Ulkopuolisille pyytäjille turistihinta: 300 euroa/3 pvä/hlö ja 600 euroa/vko/hlö. Puheenjohtaja ja pyynninjohtaja voivat neuvotella isojen ryhmien tai lyhyemmän ajan ryhmien tapauksessa. Ei kaatomaksuja, eikä lihapäiviä, kaatajalle ainoastaan sisäelimet + pää.

Metsäkanalinnut

Pääsääntöisesti noudatetaan riistanhoitoyhdistyksen suosituksia. Ehdotettiin vieraslupia 30 kpl syyspyyntiin ja tammikuun latvalinnun pyynti 20 kpl jos pyynti sallitaan. Hinta 50 €/päivä (sis. yksi lintu). Saalisilmoitusvelvollisuus luvan myyjälle.

Metsähanhet ja vesilinnut

Metsähanhen pyynti 20. – 27.8. Yhden metsähanhen kausikiintiö, jyväruokinnan (ravintohoukutin) käyttö metsähanhien metsästyksessä on kielletty. Saalisilmoitusvelvollisuus. Pyynti Suvanto-Kaira ry:n alueella on ainoastaan seuran jäsenille.

Vesilintujen pyynti alkaa Rhy:n/valtakunnallisen päätöksen mukaisesti 20.8.

1 vrk  15 €

2 vrk  20 €

3 vrk  30 €

viikko 50 €

Rauhoitusalueet:

– Suvannossa siltojen väli + Kotilampi

– Kairalassa Kotiuopaja (Kotiniemessä saa pyytää) ja Perälampi (Yliuopajassa saa pyytää)

Seuran toimialueella sijaitsevien mökkien omistajille ja paikkakuntalaisille myydään kausilupia vesilinnustukseen hintaan 100 euroa/hlö, sisältää myös jänis- ja kettuluvan.

Jänis ja kettu

Päätettiin jäniksen- ja ketunpyynnistä. Jäsenet voivat pyytää jänistä ja kettua vapaasti. Jänislupa sisältää myös kettuluvan.

Muille lupia myydään seuraavasti:

1 vrk  15 €

2 vrk  20 €

3 vrk  30€

viikko 50 €

Seuran toimialueella sijaitsevien mökkien omistajille ja paikkakuntalaisille myydään kausilupia hintaan 100 €/hlö, sisältää myös vesilintuluvan.