Talvikokous 2023

Metsästysseura Suvanto-Kaira ry.

TALVIKOKOUS

Aika:              Sunnuntai 19.03.2023 klo 16.00

Paikka:          Kotasija, Suvanto

Läsnä: 15 seuran jäsentä

PÖYTÄKIRJA

1.  Kokouksen avaus.

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05.

2.   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

 • Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Mari Ruha.
 • Pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Martin ja Lauri Halonen, samat toimivat ääntenlaskijoina.

3.  Todetaan kokouksen laillisuus.

 • Todettiin. Ilmoitus Koti-Lappi lehdessä 8.3. ja seuran nettisivulla 15.2.

4.  Hyväksytään työjärjestys.

 • Hyväksyttiin kokouksen asialista työjärjestykseksi.

5.  Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

 • Toimintakertomus hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.

6.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 • Hallitus poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi ja Raimo Sandberg toimi pykälän ajan kokouksen puheenjohtajana.
 • Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisisille.

7.  Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali.

 • Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Mari Ruha.

8.  Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

 • Erovuorossa Jouko Tepsa ja Jani Jaakkola sekä arvottuna Ilkka Ruha.
 • Valittiin erovuoroiset Jouko Tepsa, Jani Jaakkola ja Ilkka Ruha jatkamaan hallituksessa.

9.  Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle.

 • Mika Jaakkola ja Juha Pyhäjärvi varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi.
 • Kaisa Vitikka Mika Jaakkolan varahenkilöksi ja Eija Raasakka Juha Pyhäjärven varahenkilöksi.

10.  Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta.

 • Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023.

11.  Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.

• Jäsenmaksu vuodelle 2023 vahvistettiin 25 €

• Liittymismaksu ei maanomistajajäseneltä tai alle 10 ha vuokraavalta maanomistajalta 500 €,

• Liittymismaksua yli 10 ha vuokraavalta maanomistajajäseneltä ei peritä,

12.  Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta.

 • Ei ole.

13.  Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.

 • Hyväksyttiin hallituksen laatima tulo- ja menoarvio vuodelle 2023 muutoksitta.

14.  Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin 2/3 läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

 • T. A. hyväksyttiin jäseneksi ilman liittymismaksua.
 • L. L. hyväksyttiin seuran jäseneksi ilman liittymismaksua.

15.  Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset.

 • Ei ollut.

16.  Valitaan metsästyksenjohtajat.

 • Pasi Lakso valittiin metsästyksenjohtajaksi tulevalle metsästyskaudelle.

17.  Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä Lapin kennelpiiri ry:n kokoukseen.

 • Jouni Ruha edusti seuraa 4.3. pidetyssä kokouksessa.

18.  Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

 • Ei ollut.

19.  Päätetään RHY:lle tehtävistä esityksistä.

 • Ei ollut.

20.  Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan

voida tehdä päätöstä.

 • Ei ollut.

21. Kokouksen päättäminen.

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15.

Vakuudeksi

Mari Ruha

Puheenjohtaja ja sihteeri

            

Vasa Martin                                                                   Lauri Halonen

Pöytäkirjantarkastaja                                                  Pöytäkirjantarkastaja