Toimintasuunnitelma 2022

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2022

YLEISTÄ

 • Kokouksia pidetään seuraavasti: maaliskuussa vuosikokous, elokuussa kesäkokous ja hirvipalaveri sekä tarvittaessa muulloinkin
 • Seuran toiminnasta tehdään jäsentiedote, joka jaetaan jäsenille jäsenmaksun yhteydessä kesäkuun alussa kirjeitse tai sähköpostitse. Jäsentiedotteessa pyydetään jäseniä ilmoittamaan sähköpostiosoitteet ja mahdolliset osoitemuutokset.
 • Hirvenlihaa jaetaan maanomistajille saadun saalismäärän mukaisesti.
 • Lupamaksujen ja vuokrien hinnat tarkastetaan kesäkokouksessa
 • Seuran hirvenlihan myynti ja hinnoittelu tarkistetaan kesäkokouksessa
 • Seuran lahtivaja ajanmukaistetaan nykyvaatimuksia vastaavaksi
 • Panostetaan hirvenlihan käisttelyn laatuun

RIISTANHOITO

 • Nuolukiviä levitetään maastoon keväällä ja kesällä
 • Pidetään yllä entiset riistapellot ja tarvittaessa harkitaan jonkin paikan vaihtoa
 • Pienpedoista maksetaan tapporaha (kettu 30 €, supikoira 30€, minkki 30 € ja näätä 30€)
 • Keväällä raivataan hankien aikana pajukoita
 • Kunnostetaan olemassa olevia hirvitorneja sekä tarvittaessa lisätään niitä

RIISTALASKENNAT JA RIISTAKANNAT

 • Seuran alueella oleva riistakolmio (Tuormusjärven maastossa) lasketaan kesällä ja talvella
 • Kaikki hirvihavainnot kirjataan pyyntiaikana
 • Kauriiden määriä ja liikehdintää seurataan

METSÄSTYS

 • Kanalintujen pyyntiä koskevat kiintiöt / rauhoitukset päätetään kesäkokouksen yhteydessä
 • Pienvesilinnustuksessa pyritään rauhoittamaan samat alueet kuten aikaisemminkin
 • Hanhenmetsästyksen kiintiöt / rauhoitukset päätetään kesäkokouksen yhteydessä
 • Osallistutaan hirven- ja karhunpyynnin yhteislupaan
 • Päätetään kauriiden hoidosta ja metsästyksestä kesäkokouksessa
 • Syksyn aikaistettu hirvenpyynti aiheuttaa lihan käsittelyyn muutoksia, lämpimien ilmojen vallitessa lihat käsitellään heti seuraavana päivänä
 • Hirvenpyyntiin tehdään selkeät ohjeet pyyntiajankohdista ja pyyntipäivistä sekä nuorten koirien koulutuksesta pyynnin aikana

AMPUMATOIMINTA

 • Harkitsemme tilaisuuksien pitoa mahdollisuuksien mukaan

KENNELTOIMINTA

 •  Osallistutaan kunnan alueella järjestettävään haukkukokeeseen antamalla kaksi aluetta käyttöön. 
 • Seuran jäsenet voivat käyttää seuran aluetta haukkukokeisiin sopimalla asiasta jahtipäällikön kanssa.
 • Ajokoirien ajokoe (AJOK) järjestetään.

KOULUTUS JA NEUVONTA

 • Seura osallistuu rhy:n järjestämiin koulutus- ja infotilaisuuksiin
 • Kannustettan seuran jäseniä osallistumaan kennelliiton koulutuksiin

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

 • Seuran kaikista tapahtumista tiedotetaan etukäteen Koti-Lappi lehdessä sekä sähköpostitse, sopivat tiedotusvälineet kulloinkin valiten.
 • Kokouskutsut julkaistaan Koti-Lappi-lehdissä.
 • Seuran jäsenille järjestetään periteiset pitkäperjantain pilkkikilpailut Suvannossa Kotilammella sekä kesällä ongintakilpailut museolossin rannassa
 • Hirvipeijaiset järjestetään Suvannon Kotasijalla hirvenmetsästyksen yhteydessä
 • Peijaisten yhteydessä järjestetään hirvenlihan huutokauppa
 • Keväällä huolletaan tulipaikat
 • Kesällä tehdään halkoja talkoilla
 • Vuoden lopussa järjestetään Erätulet, mahdollisesti yhteistyössä Kairalan Kajastuksen kanssa

HUOMIONOSOITUKSET

 • Seura muistaa pitkäaikaisia jäseniä merkkipäivinä, johtokunta päättää muistamisesta