Toimintakertomus vuodelta 2020

Seuran metsästysalueet sijaitsevat Suvannon ja Kairalan kylissä Pelkosenniemen kunnan alueella. 

HALLINTO JA JÄSENET – JOHTOKUNTA

 • Puheenjohtaja/sihteeri: Kaisa Vitikka
 • Jäsenet: Heikki Karila
 • Ilkka Ruha
 • Jouko Tepsa
 • Jani Jaakkola
 • Tuomo Uusitalo
 • Timo Tuominen
  • Rahastonhoitaja: Kari Sassali
 • Toiminnantarkastajat: Juhani Talvensaari,  Markku Kujala, Jani Jaakkola (varalla)

YLEISTÄ

Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellinen Covid-19 viruksen vallitessa, asetettuja rajoitustoimenpiteitä on noudatettu. Majallae ja nylkyvajalle hankittiin käsidesiä ja hengityssuojaimia suojaamaan mahdollisilta tartunnoilta. Seurassa ei tiedettävästi ole ollut yhtään korona-altistusta ja kaikki ovat noudattaneet säädettyja suosituksia.

KOKOUKSET

 • Yleiset kokoukset pidettiin seuraavasti: vuosikokous pidettiin 28.2.2020, kesäkokous 16.8.2020. Hirvipalaveri pidettiin 30.8.2020. Johtokunta piti yhteensä yhdeksän kokousta. (17.1., 1.2., 15.2., 7.6., 16.8., 30.8., 4.12. ja 6.12.2020.).
 • Jäsenmäärä 31.12.2020 oli 244 henkilöä.
 • Seuran käytössä oli metsästysaluetta 20 020,2 hehtaaria sekä hirvieläinten että muiden lajien metsästyksessä.
 • Kiinteistöjen ja muun kaluston todettiin olevan kohtalaisessa kunnossa. Kiinteistöjen huollosta on vastannut Kari Sassali. Vuonna 2020 seura ei tehnyt isompia investointeja vaan ainoastaan kalusteluettolossa näkyviin tarvikkeisiin.

 RIISTANHOITO

 • Molempien kylien alueelle levitettiin nuolukiviä maastoon n. 50kpl. Kivet sijoitettiin siten että hirvet ohjautuvat pois hakkuuaukeilta ja taimikoista. Riistapeltoja hoidettiin 3 kpl, (niistä oli 2 kpl Suvannossa ja 1 kpl Kairalassa). 
 • Pienpedoista maksettiin tapporahaa: kettu 30 €, minkki 30 €, näätä 30 € ja supikoira 30 €.
 • Laavujen huoltoa jatkettiin pitämällä paikat siistinä ja järjestämällä polttopuut laavuille. 

RIISTALASKENNAT JA RIISTAKANNAT

 • Kanalintukannan todettiiin olevan edelleen kasvussa, kolmiolaskennassa havaittiin 12 maalintua. Vieraslupia myytiin 30 kpl ja latvalinnustuslupia 19 kpl, hinta 50 €/päivä sisältäen yhden linnun
 • Seuran alueella olevan kauriskannan todettiin olevan entisellään. Kauriinpyynti sallittiin rajoituksetta. 
 • Hanhien havaittiin seuran alueella jonkin verran, metsästys sallittiin seuran alueelta seuran jäsenille yhden metsähanhen kausikiintiöllä. Metsähanhen metsästys sallittiin 20-27.8.2020
 • Jäniskannat olivat normaalilla tasolla.
 • Yhteisluvassa oli kaikkiian 280 pyyntilupaa, josta seuralle 43 aikuista ja 20 vasaa. Ampujat saivat 34 aikuista ja 9 vasaa. Aikuisia jäi saamatta 9 kpl ja vasoja 11.
 • Valtionmaiden porukoita oli kuusi, kaikkiaan 48 pyytäjää.
 • Pienpetokannan todettiin vahvistuneen.

METSÄSTYS

 • Metsäkanalintujen pyynti sallittiin Rhy:n ohjeistuksen mukaan. Vesilinnustuksessa rauhoitettiin tuttuun tapaan Kotiuopaja (Kotiniemellä sai pyytää), Perälampi sekä Suvannossa siltojen väli ja Kotilampi.
 • Vesilinnustus sallittiin myös turisteille. Hanhen pyynti sallittiin seuran alueelta seuran jäsenille yhden metsähanhen kiintiöllä. 
 • Hirviluvat haettiin yhteishakuna naapuriseurojen kanssa, mukaan saatiin kaikki seurat.
 • Aapajärven jahdista Aki Ollila hoiti yhteisluvan hakuprosessin. Pyynninjohtajana Suvanto-Kairassa toimi Ilkka Ruha.
 •  Hirvenpyynti jatkui kauden loppuun. Hirvenpyyntipäiviä kertyi 75 päivää ja pyyntiin osallistui 42 metsästäjää..
 • Seura oli mukana karhunpyynnin yhteisluvassa, ei kaatoja.

AMPUMATOIMINTA

 • Ampumatoimintaa ei järjestetty eikä osallistuttu Covid-19 viruksen takia

 KENNELTOIMINTA

 • Vuonna 20208 seura antoi haukkukokeisiin pari aluetta sekä järjesti tuomaritoimintaa seuran jäsenien toimesta.

 KOULUTUS JA NEUVONTA

 • Seura osallistui  rhy:n tilaisuuksiin. Koulutuksia oli metsästyksen johtajan koulutus, vesilintulaskennan koulutus ja metsästyksen valvojien koulutus.

 TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

 • Seuran kokouksista, päätöksistä ja tapahtumista tiedotettiin Koti-Lappi -lehdessä sekä sähköpostitse niille  jäsenille,  joilla on sähköpostiosoite. Tiedotusta hoidettiin myös Whatsappilla.
 • Seuran toiminnasta tehtiin jäsentiedote kesäkuussa 2020 ja se lähetettiin kaikille seuran jäsenille.
 • Lisäksi jatkettiin jäsenten sähköpostiosoitteiden keräämistä seuran tiedottamista, muun muassa jäsentiedotteen ja jäsenmaksulaskun sähköistä lähettämistä varten.
 • Hirvipeijaisia ei järjestetty koronaviruksen rajoitustoimien vuoksi, mutta hirvenlihan huutokauppa järjestettiin Kotasijan pihalla onnistuneesti.
 • Seuralla oli vuonna 2020 talkoopäiviä kaikkiaan n. 115. Talkoisiin osallistui 28 henkilöä.
 • Talkoopäivät muodostuivat kiinteistön hoidosta, tulipaikkahuollosta sekä riistanhoidosta.
 • Pitkänperjantain perinteisiä pilkkikilpailuja ei voitu järjestetää Covid-19 rajoitusten takia
 • Myöskään perinteisiä rannaltaongintakisoja ei voitu järjestää Covid-19 rajoitusten takia
 • Perinteisiä hirvikauden päättäjäisiä ei voitu ei voitu järjestää Covid-19 rajoitusten takia
 •  HUOMIONOSOITUKSET
 • Vuosikokouksessa palkittiin tasavuosia täyttäneet aktiiviset seuran jäsenet