Toimintakertomus vuodelta 2021

Seuran metsästysalueet sijaitsevat Suvannon ja Kairalan kylissä Pelkosenniemen kunnan alueella. 

HALLINTO JA JÄSENET – JOHTOKUNTA

 • Puheenjohtaja/sihteeri: Mari Ruha
 • Jäsenet: Jouko Mettiäinen
 • Ilkka Ruha
 • Jouko Tepsa
 • Jani Jaakkola
 • Tuomo Uusitalo
 • Timo Tuominen varapuheenjohtaja
 • Rahastonhoitaja: Kari Sassali
 • Toiminnantarkastajat: Juhani Talvensaari,  Markku Kujala, Teuvo Mettiäinen (varalla)

Edellisen vuoden tapaan covid-19 virus vaikutti yhteistoimintaamme. Asetettuja rajoitustoimenpiteitä noudatettiin ja tämä näkyi mm. perinteisten pilkkikilpailujen perumisena. Toimintamme ei tiettävästi aiheuttanut tartunta- tai altistumistilanteita ja toiminnassa noudatimme suosituksia, joita aluehallintovirasto on säätänyt.  

KOKOUKSET

 • Yleiset kokoukset pidettiin seuraavasti: vuosikokous pidettiin 6.6.2021, kesäkokous 15.8.2021. Hirvipalaveri pidettiin 11.8.2021. Johtokunta piti yhteensä yhdeksän kokousta.
 • Jäsenmäärä 31.12.2021 oli 248 henkilöä.
 • Seuran käytössä oli metsästysaluetta 21 415 hehtaaria sekä hirvieläinten että muiden lajien metsästyksessä.
 • Kiinteistöjen ja muun kaluston todettiin olevan kohtalaisessa kunnossa. Kiinteistöjen huollosta on vastannut Kari ja Helena Sassali. Vuonna 2021 seura ei tehnyt isompia investointeja vaan ainoastaan kalusteluettelossa näkyviin tarvikkeisiin.

 RIISTANHOITO

 • Molempien kylien alueelle levitettiin nuolukiviä maastoon n. 50 kpl. Kivet sijoitettiin siten, että hirvet ohjautuvat pois hakkuuaukeilta ja taimikoista. Riistapeltoja hoidettiin 2 kpl, (yksi Suvannossa ja yksi Kairalassa). 
 • Pienpedoista maksettiin tapporahaa: kettu 30 €, minkki 30 €, näätä 30 € ja supikoira 30 €.
 • Laavujen huoltoa jatkettiin pitämällä paikat siistinä ja järjestämällä polttopuut laavuille. Seuran ja Pelkosenniemin kunnan välisessä huoltosopimuksessa seuran huollettavat laavut ovat:
 • Maaherran laavu
 • Tuhka-aavan laavu
 • Kaikonkankaan laavu
 • Nikittäjän laavu
 • Jurmun tulipaikka
 • Keino-ojan tulipaikka
 • Pujuhaaran kota
 • Tuormusjärvi

RIISTALASKENNAT JA RIISTAKANNAT

 • Kanalintukannan todettiiin olevan edelleen kasvussa, kolmiolaskennassa havaittiin 5 maalintua. Vieraslupia myytiin 30 kpl ja latvalinnustuslupia 20 kpl, hinta 50 €/päivä sisältäen yhden linnun.
 • Seuran alueella olevan kauriskannan todettiin olevan entisellään. Kauriinpyynti sallittiin rajoituksetta. 
 • Hanhia havaittiin seuran alueella jonkin verran, metsästys sallittiin seuran alueella seuran jäsenille yhden metsähanhen kausikiintiöllä. Metsähanhen metsästys sallittiin 20.-27.8.2021
 • Jäniskannat olivat normaalilla tasolla.
 • Yhteisluvassa oli kaikkiaan 205 pyyntilupaa, josta seuralle 31 aikuista ja 24 vasaa. Maiden perusteella 16+13 ja ampujilla saadut 15+11 lupaa. Aikuisia jäi saamatta 6 kpl ja vasoja 9.
 • Valtionmaiden porukoita oli kuusi, kaikkiaan 47 pyytäjää.
 • Hirvenlihaa jaettiin maanomistajille yhteensä 328 kg ja talkoolaisille 90 kg.
 • Pienpetokannan todettiin olevan ennallaan.

METSÄSTYS

 • Metsäkanalintujen pyynti sallittiin Rhy:n ohjeistuksen mukaan. Vesilinnustuksessa rauhoitettiin tuttuun tapaan Kotiuopaja (Kotiniemellä sai pyytää), Perälampi sekä Suvannossa siltojen väli ja Kotilampi.
 • Vesilinnustus sallittiin myös turisteille. Hanhen pyynti sallittiin seuran alueelta seuran jäsenille yhden metsähanhen kausikiintiöllä. Metsähanhen metsästys sallittiin 20.-27.8. 
 • Hirviluvat haettiin yhteishakuna naapuriseurojen kanssa, mukaan saatiin kaikki seurat.
 • Aapajärven jahdista Aki Ollila hoiti yhteisluvan hakuprosessin. Pyynninjohtajana Suvanto-Kairassa toimi Ilkka Ruha.
 •  Hirvenpyynti jatkui kauden loppuun. Hirvenpyyntipäiviä kertyi  seuran mailla 75 päivää. Valtionpyynnissä 57 päivä, jolloin hirvenpyyntipäivä oli yhteensä 132.  Pyyntiin osallistui 42 metsästäjää.
 • Seura oli mukana karhunpyynnin yhteisluvassa, kunnan alueella kaksi kaatoa.

AMPUMATOIMINTA

 • Harjoitusammunnat suoritettiin yhdistyksen radalla sekä rhy:n Napakymppi-ampumaradalla.

 KENNELTOIMINTA

 • Seura anoi Suomen Kennelliiton ja Lapin Kennelpiirin jäsenyyttä. Jäsenyys hyväksyttiin 18.11.2021.
 • Järjesti tuomaritoimintaa seuran jäsenten toimesta.

 KOULUTUS JA NEUVONTA

 • Seura osallistui  rhy:n tilaisuuksiin.
 • Kahdeksan seuran jäsentä osallistui rhy:n järjestämään hygieniapassikoulutukseen.
 • Metsästyksenjohtajan täydennyskoulutukseen.
 • Metsästyksenvalvojien täydennyskoulutukseen.

 TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

 • Seuran kokouksista, päätöksistä ja tapahtumista tiedotettiin Koti-Lappi -lehdessä sekä sähköpostitse niille jäsenille, joilla on sähköpostiosoite. Tiedotusta hoidettiin myös WhatsAppilla.
 • Seuran toiminnasta tehtiin jäsentiedote kesäkuussa 2021 ja se lähetettiin kaikille seuran jäsenille.
 • Lisäksi jatkettiin jäsenten sähköpostiosoitteiden keräämistä seuran tiedottamista, muun muassa jäsentiedotteen ja jäsenmaksulaskun sähköistä lähettämistä varten.
 • Hirvipeijaiset pidettiin Kotasijalla 9.10. Peijaisiin osallistui noin 170 ruokailijaa. Peijaisjärjestelyistä vastasi naistoimikunta.
 • Hirvenlihan huutokauppa järjestettiin Kotasijan pihalla onnistuneesti.
 • Seuralla oli vuonna 2021 talkoopäiviä kaikkiaan n. 115. Talkoisiin osallistui 31 henkilöä.
 • Talkoopäivät muodostuivat kiinteistön hoidosta, tulipaikkahuollosta sekä riistanhoidosta.
 • Pitkänperjantain perinteisiä pilkkikilpailuja ei voitu järjestetää koronaviruksen aiheuttaman rajoitustoimen takia.
 • Rannaltaongintakilpailut pidettiin heinäkuun 17. päivä Kotasijan rannassa.
 • Perinteisiä hirvikauden päättäjiset jätettiin pitämättä koronan takia.                                                                                                                                                                                                                     

  HUOMIONOSOITUKSET

 • Yleisissä kokouksissa palkittiin tasavuosia täyttäneet aktiiviset seuran jäsenet.