Jäsentiedote 2022

JÄSENTIEDOTE 1/2022

Hyvä Suvanto-Kaira ry:n jäsen!
Maaliskuussa  pidetyssä vuosikokouksessa päätettiin seuran jäsenmaksuksi 20 €. Jäsenmaksu tulee suorittaa sekä metsästäjien että kaikkien maattomien jäsenten, vaikka he eivät metsästäisikään. Maanomistajajäsenen, joka ei metsästä, ei tarvitse suorittaa jäsenmaksua. Halutessaan sen voi kannatuksen vuoksi myös maksaa. Maksun eräpäivä on 31.5.2022.

Seuran jäsenten sähköpostiosoitteiden keräystä jatketaan. Tämä mahdollistaa tiedon jakamisen myös sähköpostin välityksellä. Ilmoita sähköpostiosoitteesi sihteerille sähköpostiin ms.suvantokaira.ry(at)gmail.com tai puhelimitse numeroon 040-962 5806, mikäli et ole sitä vielä tehnyt. Muista myös ilmoittaa mahdollisesta osoitteenmuutoksesta. Lisäksi uusia ja vanhoja jäseniä pyydetään ilmoittamaan syntymävuotensa mahdollisten merkkipäivämuistamisten tekemiseksi.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin seuralle uudet säännöt. Säännöt on lähetetty PRH:n tarkastettavaksi ja ne tulevat voimaan, kun PRH on ne seuran säännöiksi rekisteröinyt. Tämän jälkeen säännöt ovat kaikkien luettavissa seuran nettisivuilla.

Seuran kokouksissa on oiva tilaisuus tulla kuulluksi, saada tietoa seuran jahtimaista, kuulla viimeisimmät uutiset seuran asioista ja ylipäätään metsästyksestä. Tervetuloa mukaan toimintaan!

TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA
Koronapandemian tuomat rajoitukset on poistettu, jolloin seuran yhteistoimintaa on voitu jatkaa. Pitkäperjantain pilkkikilpailut pidettiin onnistuneesti Suvannon Kotilammella. Kiitos osanottajille!

Kevään ja kesän aikana on tarkoitus talkoovoimin kunnostaa lahtivaja nykyvaatimusten mukaiseksi. Tämä tarkoittaa runsaita talkootunteja seuran jäsenille. Talkoot aloitetaan 14.-15.5. viikonloppuna. Kauempaa talkoisiin tulevat voivat majoittua seuran majalla aina kun maja ei ole vuokrauskäytössä. Lahtivajahankkeen vetäjä on Raimo Sandberg puh. 0400-499 065.

Riistapellot tehdään kesäkuun aikana ja talkoita seuran muissa toimissa järjestetään kulloisenkin tarpeen ja tilanteen mukaan.

Perinteiset koko perheen mato-ongintakilpailut järjestetään lauantaina 9.7.2022 klo 14.00 alkaen museolossin rannassa.

Jos olet kiinnostunut talkootoiminnasta, seuraa nettisivujen ilmoittelua tai ole yhteydessä seuran toimihenkilöihin.

METSÄSTYS JA RIISTANHOITOTOIMET
Riistanhoitoyhdistyksen alueelta ei ole tullut tietoja hirvitiheyksistä. Ennakoidaan, että lupamäärät laskevat. Hirvilupa-anomukset on tehty sekä ampujalistat päivitetty. Pyytäjiä seuran listoilla on 50 kpl. Tervetuloa uudet jäsenet ja pyytäjät mukaan syksyn jahtiin!

Hirvijahtiin osallistuvan seuran jäsenen tulee ilmoittautua joko metsästyksenjohtajalle tai 28.8.2022 pidettävän hirvikokouksen yhteydessä.

Metsästyksenjohtaja tulevalla kaudella on Pasi Lakso.

Riistakolmiolaskenta suoritetaan lauantaina 6.8. Ilmoittaudu mukaan laskentaan Kaisa Vitikalle puh. 045-324 6808.

Seura maksaa tapporahaa ketusta, supikoirasta, minkistä ja näädästä 30 € kustakin. Maksun saamiseksi saaliseläin on esitettävä joko Timo Tuomiselle tai Kaarle Englundille puh. 045-234 4882.

Jos ampumakokeen voimassaolon päättyminen alkaa häämöttää, muistakaa uusia koe hyvissä ajoin ennen metsästyskauden alkua.

Ulkopaikkakuntalaisten tossurahakäytäntöä jatketaan. Raha tulee maksaa seuran tilille jäsenmaksun yhteydessä. Hirvipalaverissa tarkastetaan luvat ja maksun suoritukset. Seura lähettää tossurahalaskut (45 €) kaikille ulkopaikkakuntalaisille valtionlupapyytäjille.

Hirvenmetsästykseen osallistujan tulee osallistua henkilökohtaisesti vähintään kahteen talkoopäivään tai vaihtoehtoisesti suorittaa maksuna 25 € per päivä, pois lukien metsästykseen käytettävien hirvikoirien omistajat

KOTASIJAN VUOKRAUSHINNAT
Majan vuokrahinnat kesäkaudella 2022 ovat::
– Seuran jäsen 10 €/vrk/hlö
– Turistit 50 €/vrk/hlö, 30 €/vrk/2 hlö, 20 €/vrk/3 hlö, lapsista alle 15 v. ei maksua peritä
– Päivätapahtuma 50 €, ei sisällä yöpymistä
– Iso ryhmä 150 €, sisältäen yöpymisen
– Turisti 600 €/vko ryhmä
– Turistikuukauden hinta 1000 € kesällä ja 1400 € talvella

Vuokrahinnat tarkastetaan kesäkokouksessa. Majaa vuokrataan ympäri vuoden kaikille halukkaille poikkeuksena hirvenpyyntiaika, jolloin maja ei ole vuokrattavissa. Tiedustelut majanvuokrausasioissa Timo Tuominen tai Lea Toivanen.

JOHTOKUNNAN JA TOIMIHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT
Mari Ruha puh. 040-962 5806 puheenjohtaja ja sihteeri
Jani Jaakkola puh. 0400-223 142 varapuheenjohtaja
Johtokunta:
Timo Tuominen puh. 040-848 8619 rahastonhoitaja/majan vuokraus/hirvenlihan myynti
Ilkka Ruha puh. 0400-187 690 
Tuomo Uusitalo puh. 040-710 4444
Jouko Tepsa puh. 0400-217 794
Jouko Mettiäinen puh. 045-674 0270

Lea Toivanen puh. 044-977 7630 majan vuokrausasiat
Pasi Lakso puh. 045-323 5214 metsästyksenjohtaja
Jouni Ruha puh. 050-585 0643 vierasluvat 

MAANOMISTAJAT
Muistattehan ilmoittaa seuralle maanomistusasioissa tapahtuneet muutokset! Hirvenlihan toimittaminen maanomistajille on mahdollista vain, jos seuralla on ajantasaiset tiedot ja vuokrasopimukset.

Maanomistajien lihanjako suoritetaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä toteutuneen saalismäärän mukaisesti. Nouda lihasi heti ilmoituksen saatuasi, jotta lihojen hyvä laatu varmistuu.

Maanvuokraussopimus- ja jäsenasiat voitte hoitaa kuntoon Mari Ruhan kanssa. Uusien sääntöjen mukaan uudet seuran jäsenet valitaan varsinaisissa kokouksissa eli talvi- ja kesäkokouksessa.

LIHAN MYYNTI
Jos olet kiinnostunut ostamaan hirvenlihaa, ota yhteyttä Timo Tuomiseen puh. 040-848 8619. Voit tehdä varaukset etukäteen, jolloin lihat myydään varausjärjestyksessä.

SEURAN TIEDOTTAMINEN
Kokouksista ja tapahtumista ilmoitamme Koti-Lappi-lehdessä, seuran nettisivuilla osoitteessa: http://www.suvanto-kaira.com ja sähköpostilla niille, joiden sähköpostiosoitteet ovat tiedossa.

Seuran kesäkokous pidetään sunnuntaina 14.8. klo 14.00 Majalla. Kokouksessa päätetään metsästysjärjestelyistä kuten kiintiöistä ja metsästysajoista seuran alueella.

Seura on mukana tulevalla kaudella karhun yhteislupapyynnissä, jos sellainen saadaan muodostettua.

Hyvää kesää!
Johtokunta