Jäsentiedote 2021

JÄSENTIEDOTE 1/2021

Hyvä Suvanto-Kaira ry:n jäsen!
Kesäkuussa pidetyssä vuosikokouksessa päätettiin pitää seuran jäsenmaksu ennallaan 12 €. Jäsenmaksu tulee suorittaa sekä metsästäjien että kaikkien maattomien jäsenten, vaikka he eivät metsästäisikään. Maanomistajajäsenen, joka ei metsästä, ei tarvitse suorittaa jäsenmaksua. Halutessaansen voi kannatuksen vuoksi myös maksaa. Tämän tiedotuksen liitteenä on jäsenmaksukaavake maksun suorittamista varten. Maksun eräpäivä on 15.8.2021.

Seuran jäsenten sähköpostiosoitteiden keräystä jatketaan. Tämä mahdollistaa tiedon jakamisen myös sähköpostin välityksellä. Ilmoita sähköpostiosoitteesi rahastonhoitajalle, os. kari.sassali (at) hotmail.fi, mikäli et ole sitä vielä tehnyt. Muista myös ilmoittaa mahdollisesta osoitteenmuutoksesta. Lisäksi uusia ja vanhoja jäseniä pyydetään ilmoittamaan syntymävuotensa mahdollisten merkkipäivämuistamisten
tekemiseksi.

Seuran kokouksissa on oiva tilaisuus tulla kuulluksi, saada tietoa seuran jahtimaista, kuulla viimeisimmät uutiset seuran asioista ja ylipäätään metsästyksestä. Tervetuloa mukaan toimintaan!

TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA
Kulunut kevät on ollut poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Suunnitellut yhteiset tapahtumat on jouduttu kokoontumisrajoitusten takia perumaan. Riistapellot tehdään kesäkuun aikana ja talkoita seuran muissa toimissa järjestetään kulloisenkin tarpeen ja tilanteen mukaan.

Perinteiset koko perheen mato-ongintakilpailut järjestetään lauantaina 17.7.2021 klo 14.00 alkaen museolossin rannassa.

Jos oletkiinnostunut talkootoiminnasta, seuraa nettisivujen ilmoittelua tai ole yhteydessä seuran toimihenkilöihin.

METSÄSTYS JA RIISTANHOITOTOIMET
Riistanhoitoyhdistyksen alueelta ei ole tullut tietoja hirvitiheyksistä. Ennakoidaan, että lupamäärät laskevat. Hirvilupa-anomukset on tehty sekä ampujalistat päivitetty. Pyytäjiä seuran listoilla on 52 kpl. Tervetuloa uudet jäsenet ja pyytäjät mukaan syksyn jahtiin!

Hirvijahtiin osallistuvan seuran jäsenen tulee ilmoittautua joko metsästyksenjohtajalle tai 31.8.2021 pidettävän hirvikokouksen yhteydessä.

Metsästyksenjohtajana jatkaa Ilkka Ruha puh. 0400 – 187 690.

Riistakolmiolaskenta suoritetaan sunnuntaina 8.8. klo 8.00. Ilmoittautumiset Timo Tuomiselle puh. 040 – 848 8619.

Seura maksaa tapporahaa ketusta, supikoirasta, minkistä ja näädästä 30 € kustakin. Maksun saamiseksi saaliseläin on esitettävä joko Timo Tuomiselle tai Kaarle Englundille puh. 045-234 4882.

Jos ampumakokeen voimassaolon päättyminen alkaa häämöttää, muistakaa uusia koe hyvissä ajoin ennen metsästyskauden alkua.

Ulkopaikkakuntalaisten tossurahakäytäntöä jatketaan. Raha tulee maksaa seuran tilille jäsenmaksun yhteydessä. Hirvipalaverissa tarkastetaan luvat ja maksun suoritukset. Seura lähettää tossurahalaskut (45 €) kaikille ulkopaikkakuntalaisille valtionlupapyytäjille.

Hirvenmetsästykseen osallistujan tulee osallistua henkilökohtaisesti vähintään kahteen talkoopäivään tai vaihtoehtoisesti suorittaa maksuna 25 € per päivä, pois lukien metsästykseen käytettävien hirvikoirien omistajat

KOTASIJAN VUOKRAUSHINNAT
Majan vuokrahinnat pidetään entisellään:
– Seuran jäsen 10 €/vrk/hlö
– Turistit 50 €/vrk/hlö, 30 €/vrk/2 hlö, 20 €/vrk/3 hlö, lapsista alle 15 v. ei maksua peritä
– Päivätapahtuma 50 €, ei sisällä yöpymistä
– Iso ryhmä 150 €, sisältäen yöpymisen
– Turisti 600 €/vko ryhmä
– Turistikuukauden hinta 1000 € kesällä ja 1400 € talvella

Majaa vuokrataan ympäri vuoden kaikille halukkaille poikkeuksena hirvenpyyntiaika, jolloin maja ei ole vuokrattavissa. Tiedustelut: Kari Sassali (0400-139 047) tai Jukka Aho (040-503 6633).

JOHTOKUNNAN JA TOIMIHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT
Mari Ruha puh. 040-962 5806 puheenjohtaja ja sihteeri
Kari Sassali puh. 0400-139 047 rahastonhoitaja/majan vuokrausasiat
Johtokunta:
Timo Tuominen puh. 040-848 8619 varapuheenjohtaja
Ilklka Ruha puh. 0400-187 690 metsästyksenjohtaja
Tuomo Uusitalo puh. 040-710 4444
Jouko Tepsa puh. 0400-217 794
Jani Jaakkola puh. 0400-223 142
Jouko Mettiäinen puh. 045-674 0270

MAANOMISTAJAT
Muistattehan ilmoittaa seuralle maanomistusasioissa tapahtuneet muutokset! Hirvenlihan toimittaminen maanomistajille on mahdollista vain, jos seuralla on ajantasaiset tiedot ja vuokrasopimukset.

Maanomistajien lihanjako suoritetaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä toteutuneen saalismäärän mukaisesti. Nouda lihasi heti ilmoituksen saatuasi, jotta lihojen hyvä laatu varmistuu. Jos lihoja ei ole noudettu vuodenvaihteeseen mennessä, siirtyvät ne seuralle.

Maanvuokraussopimus- ja jäsenasiat voitte hoitaa kuntoon Mari Ruhan kanssa. Uudet jäsenhakemukset käsittelee johtokunta tapauskohtaisesti.

LIHAN MYYNTI
Jos olet kiinnostunut ostamaan hirvenlihaa, ota yhteyttä Timo Tuomiseen puh. 040-848 8619. Voit tehdä varaukset etukäteen, jolloin lihat myydään varausjärjestyksessä.

SEURAN TIEDOTTAMINEN
Kokouksista ja tapahtumista ilmoitamme Koti-Lappi-lehdessä, seuran nettisivuilla osoitteessa: http://www.suvanto-kaira.com ja sähköpostilla niille, joiden sähköpostiosoitteet ovat tiedossa.

Seuran kesäkokous pidetään sunnuntaina 15.8. klo 15.00 Majalla. Kokouksessa päätetään metsästysjärjestelyistä kuten kiintiöistä ja metsästysajoista seuran alueella.

Seura on mukana tulevalla kaudella karhun yhteislupapyynnissä, jos sellainen saadaan muodostettua.

Hyvää kesän jatkoa!
Johtokunta