Yleinen kesäkokous 2022 Pöytäkirja

Yleinen Kesäkokous 2022

Pöytäkirja

Aika:              Su 14.8.2021 klo 16.00

Paikka:           Kotasija Suvanto

Läsnä:           13 seuran jäsentä, liitteenä osallistujalista                 

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Mari Ruha avasi kokouksen klo 16.08.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Mari Ruha, pöytäkirjan tarkastajiksi Raimo Sandberg ja Matti Kylmälä, samat toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu julkaistu Koti-Lappi-lehdessä 3.8.2022, seuran nettisivuilla sekä WhatsApp-ryhmässä.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Seuran metsästysjärjestelyt ja metsästyssäännöt; hirvenmetsästys

Lupamäärät

Todettiin seuralle tulossa olevien hirvilupien määrä. Yhteisluvalle on tulossa kaikkiaan 142 pyyntilupaa, joista aikuisia max. 107 lupayksikköä ja vasoja 35 lupayksikköä (70 kpl).  Tämä tarkoittaa seuralle yhteensä 29 pyyntilupaa, 22 aikuista ja 14 vasaa Suvanto-Kairalle.

Hirvien jako

Maiden perusteella 12 + 8,

peijaiset 1

huutokauppa 1

maanomistajat 3+3

myyntiin 2+2

pyytäjille 4+3

talkoolaisille 1

Ampujien mukaan 10 + 6

Neljälle suurimmalle porukalle 2+1

Kahdelle pienemmälle porukalle 1+1

Hirvenlihan jakaminen maanomistajille

Maanjako toteutetaan saadun saalismäärän mukaisesti. Lihaa jaetaan kaikkiaan yli 150:lle maanomistajalle. Lihamäärä on 8 kg, josta 4 kg luulihaa ja 4 kg paistia. Lihat on noudettava vuoden loppuun mennessä. Jos ei ole noudettu, lihat siirtyvät seuralle. Alle 20 hehtaarin metsästysvuokrasopimus ei oikeuta lihaosuuteen.

Hirvenpyynnin vierasluvat

Jäsenen henkilökohtaiselle vieraalle (1-2 hlöä) hirvenmetsästys maksaa 60 €/päivä, yhteismajoituksen kanssa 90 €/pvä ja 300 €/viikko.

Koiran ja ohjaajan, joka ei metsästä, ei tarvitse suorittaa maksua.

Ulkopuolisille pyytäjille turistihinta: 300 euroa / 3 pvä / hlö ja 600 euroa / vko / hlö. Puheenjohtaja ja pyynninjohtaja voivat neuvotella isojen ryhmien tai lyhyemmän ajan ryhmien tapauksessa. Ei kaatomaksuja, eikä lihapäiviä, kaatajalle ainoastaan sisäelimet + pää.

Muita hirvenpyyntiin liittyviä asioita

Hirvipalaverin ajankohta on sunnuntai 28.8. klo 16.00 Suvannon Kotasijalla. Johtokunnan hirvipalaveri klo 15.00. Hirvipalaverin jälkeen pidetään valtionmaiden listalla olevia koskeva hirvipalaveri.

Talkoot katkeavat peijaisten jälkeen. Jos metsästäjä ei ole osallistunut kahteen talkoopäivään, maksu on 50 euroa. Talkoovelvollisuus ei koske niitä, jotka käyttävät koiraansa hirvenpyynnissä. Talkoopäivävelvollisuus koskee myös valtionmaanpyytäjiä.

Seuran ja valtionmaiden hirven pyynnit

Seuran maat eivät ole mukana ensimmäisen jakson pyynnissä.

Seuran hirvet ammutaan ensisijaisesti seuran mailta. Pyynninjohtaja päättää loppukauden pyynnistä.

Tossuraha

Ulkopaikkakuntalaisten tossurahan keruu ollut jäsenmaksun yhteydessä. Maksu tulee olla suoritettuna ennen hirvimetsälle menoa. Maksun suuruus 45 €.

Taljat suolataan lahtivajalle. Kemin Nahkatarvike hakee taljat.

Peijaiset

Peijaiset pidetään lauantaina 8.10. klo 12.00 alkaen ruokailu, jonka jälkeen hirvenlihahuutokauppa. Peijaishirvet eriteltyinä nuoret ja vanhat lihat.

Naisjaosto hoitaa peijaisjärjestelyt.

Hirvenlihan myynti

Hirvenlihan hinta 8 €/kg ruhoittain/puolikasruhoittain. Etuneljännes 8 €/kg ja takaneljännes 12 €/kg. Muut hinnat: jauhelihaan soveltuva liha 7 €/kg, luuliha 5 €/kg, paisti luulla 13 € /kg, luuton 18 € / kg. Fileet 20-50 € koon mukaan. Lihan myyjä Timo Tuominen voi harkintansa mukaan tehdä hintapäätöksiä suuntaan tai toiseen.

6. Seuran metsästysjärjestelyt ja metsästyssäännöt; Muiden riistalajien metsästys: metsäkanalinnut, vesilinnut, kauris, jänis, kettu

Karhun yhteislupapyynti

Suvanto-Kaira ry. osallistuu karhunpyynnin yhteislupaan. Todettiin, että kunkin suvanto-kairalaisen, joka haluaa metsästää karhua yhteislupa-alueella, tulee maksaa 20 euroa rhy:n tilille. Karhunpyynnin sallittu alue tulee tarkistaa Pelkosenniemen rhy:n nettisivuilta.

Metsäkauris

Seuran alueella metsäkaurista saa pyytää tänäkin vuonna ilman rajoituksia. Kaadoista on ilmoitettava omariistaan.

Metsäkanalinnut

Riistakolmiolaskenta suoritettu 7.8. Laskennassa havaittiin 6 koppeloa, 2 metsoa, 3 pyytä, 1 teeri sekä 1+6 riekkoa. Ainoastaan riekolla oli poikuus.

Pääsääntöisesti noudatetaan riistanhoitoyhdistyksen suosituksia. Päätettiin vieraslupia 30 kpl syyspyyntiin ja tammikuun latvalinnun pyynti 20 kpl jos pyynti sallitaan hinta 50 €/päivä (sis. yksi lintu). Saalisilmoitusvelvollisuus luvan myyjälle.

Metsähanhet ja vesilinnut

Metsähanhen pyynti 20. – 27.8. Yhden metsähanhen kausikiintiö, jyväruokinnan (ravintohoukutin) käyttö metsähanhien metsästyksessä on kielletty. Saalisilmoitusvelvollisuus. Pyynti Suvanto-Kaira ry:n alueella on ainoastaan seuran jäsenille.

Vesilintujen pyynti alkaa Rhy:n/valtakunnallisen päätöksen mukaisesti 20.8.

1 vrk  15 €

2 vrk  20 €

3 vrk  30 €

viikko 50 €

Rauhoitusalueet:

Suvannossa siltojen väli + Kotilampi

 Kairalassa Kotiuopaja (Kotiniemessä saa pyytää) ja Perälampi (Yliuopajassa saa pyytää)

Seuran toimialueella sijaitsevien mökkien omistajille ja paikkakuntalaisille myydään kausilupia vesilinnustukseen hintaan 100 euroa/hlö, sisältää myös jänis- ja kettuluvan.

Jänis ja kettu

Päätettiin jäniksen- ja ketunpyynnistä. Jäsenet voivat pyytää jänistä ja kettua vapaasti. Jänislupa sisältää myös kettuluvan.

Muille lupia myydään seuraavasti:

1 vrk  15 €

2 vrk  20 €

3 vrk  30€

viikko 50 €

Seuran toimialueella sijaitsevien mökkien omistajille ja paikkakuntalaisille myydään kausilupia hintaan 100 €/hlö, sisältää myös vesilintuluvan.

Jäsenille ketun, minkin, näädän ja supin pyynti on ilmaista, kaataja saa maksun kaadosta 30 €/eläin. Eläimen raato näytettävä Suvannossa Timo Tuomiselle ja Kairalassa Pasi Laksolle.

Jouni Ruha hoitaa lupien myynnin ja hänelle tehdään lupia koskevat saalisilmoitukset.

7. Täydennetään tarvittaessa metsästyksenjohtajien valinnat

Pasi Lakso valittiin jahtipäälliköksi 3.4. pidetyssä johtokunnan kokouksessa.

Hirvenpyynnin varajohtajat täydennetään hirvikokouksessa.

8. Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin 2/3 läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

Ei ollut.

9. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset

Ei ollut.

10. Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

Ei ollut.

11. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

Lahtivaja

Sandbergin Raimon vetämä lahtivajahankkeen ensimmäinen vaihe on onnistuneesti lähes tehty. Ulkoseinät on eristetty, sisäpinnat uusittu elintarvikehygienialain mukaisiksi, kylmälaitteet asennettu ja yläkaton eristys tulossa. Sähkötyöt vielä sähkökeskusta ja kaapelin kaivamista vaille. Timo Tuominen hankkii puuttuvan vaijerin vinssiin.

Lattian hionta ja pintakäsittely jää seuraavalle kesälle. Kylmälaitteen ulkoyksikölle rakennetaan vielä pellistä kate. Viimeistelytalkoot pidetään ma 29.8. tai ti 30.8.

Mönkijää ei saa pitää enää lahtivajassa vaan sille täytyy suunnitella oma suojansa esim. joen puolelle.

Lahtivajahankkeen ensimmäinen vaihe kustansi 15 000 €. Seura anoi hankkeeseen kohdeavustusta Pelkosenniemen kunnalta 5 000 € ja avustus myönnettiin täysimääräisenä.

Koirien pantaseuranta

Pasi Lakso perustaa seuralle ryhmän ja jakaa tunnukset kaikille koiranomistajille ja metsästäjille.

Ajokoe 22.10.

Maastoanomukset laitettu Pelkosenniemen metsästysseuralle ja Pyhä-Saukolle. Suvannon puoli seuran alueesta varataan koemaastoiksi.

Majan vuokra

HINNAT

Seuran jäsenet 15 €/vrk/hlö

Turistit 60€/vrk/hlö

Turistit 35 €/vrk/2hlö

Turistit 25 €/vrk/3hlö

Lapsista (alle 12-vuotiaat) vuokraa ei peritä

Päivätapahtuma 65 €, ei sisällä yöpymistä

Isoryhmä 175 €/vrk sisältää yöpymisen

Turistiryhmä 700 €/vko ryhmä

Turistikuukauden hinta 1150 € kesällä ja 1600 € talvella

Kaikkia vuokraajia koskee lakanavuokra 15 € / lakanasetti. Vaihtoehtoisesti voi tuoda omat lakanat, jolloin lakanavuokraa ei tarvitse maksaa seuralle. Aluslakanaa ja tyynyliinaa tulee hygieniasyistä käyttää, vaikka nukkuisi makuupussissa.

Kauden aikana maja on kaikkien seuran metsästäjien käytössä.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Vakuudeksi

___________________________

Mari Ruha

Puheenjohtaja ja sihteeri

________________________________                       ____________________________________

Raimo Sandberg                                                            Matti Kylmälä

Pöytäkirjantarkastaja                                                    Pöytäkirjantarkastaja