Yleinen Kesäkokous 2020

Pöytäkirja

Aika:                  Su 16.8.2020 klo 15:00

Paikka:               Kotasija Suvanto

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kaisa Vitikka avasi kokouksen klo 15:21

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Kaisa Vitikka Pöytäkirjan tarkastajina Kalle Englund ja Kari Yli-Tepsa

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
Ilmoitettu Kotilappi lehdessä ja muistilistalla ja seuran nettisivuilla ja whatsapp ryhmässä

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Hirvenmetsästys: luvat, taljat ym…
Todettiin seuralle tulossa olevien hirvilupien määrä. Yhteisluvalle on tulossa kaikkiaan 272 pyyntilupaa, ja tämä tarkoittaa seuralle yhteensä 53 pyyntilupaa, 43 aikuista ja 20 vasaa Suvanto-Kairalle.

Ilkka Ruha valittiin jahtipäälliköksi maaliskuun vuosikokouksessa.

Hirvenlihan jakaminen maanomistajille
Maanjaossa jatketaan kahden vuoden sykliä, lihaa jaetaan kaikkiaan reilulle  kahdeksallekymmenelle maanomistajalle. Lihamäärä on 8 kg. Lihat noudettava vuoden loppuun, jos ei ole noudettu lihat siirtyvät seuralle.

Hirvenpyynnin vierasluvat
Jäsenen henkilökohtaiselle vieraalle (1-2 hlöä) hirvenmetsästys maksaa 50 €/päivä, yhteismajoituksen kanssa 75 €/pvä ja 150 €/viikko.

Koiran ja ohjaajan, joka ei metsästä ei tarvitse suorittaa maksua. Turistihinta: 250 euroa / 3pvä / hlö ja 500 euroa/vko/hlö. Puheenjohtaja ja pyynninjohtaja voivat neuvotella isojen ryhmien tai lyhyemmän ajan ryhmien tapauksessa. Ei kaatomaksuja, eikä lihapäiviä, kaatajalle ainoastaan sisäelimet + pää.

Muita hirvenpyyntiin liittyviä asioita:
Hirvipalaverin ajankohta: sunnuntai 30.8. Kotasija, johtokunnan hirvipalaveri klo 16.00 ja klo 17.00 hirvipalaveri. Hirvipalaverin jälkeen pidetään valtionmaiden listalla olevia koskeva hirvipalaveri.

Peijaiset: la 19.9. klo 12:000 alkaen ruokailu, sitten huutokauppa

Lihanleikkuu on pyyntipäivä. Talkoot katkeavat peijaisten jälkeen. Kaikki pyyntikauden lihanleikkuupäivät ovat pyyntipäiviä. Jos metsästäjä ei ole osallistunut kahteen talkoopäivään, maksu on 50 euroa. Talkoovelvollisuus ei koske niitä, jotka käyttävät koiraansa hirvenpyynnissä.

Seuran ja valtionmaiden hirven pyynnit
Johtokunta esittää että jokainen valtionmaan pyyntiporukka ampuu ensimmäisena seuralla yhden aikuisen tai kaksi vasaa käyttäen alueena koko seuran pyyntimaata.  sen jälkeen pääsee valtionmaan pyyntiin. Johtokunta esittää että  pyynninjohtaja päättä marraskuun alussa loppukauden pyynnistä.

Yleinen kokous hyväksyi yksimielisesti johtokunnan ehdotuksen.

Karhun yhteislupapyynti
Suvanto-Kaira ry osallistuu karhunpyynnin yhteislupaan. Todettiin, että kunkin suvanto-kairalaisen, joka haluaa metsästää karhua yhteislupa-alueella, tulee maksaa 20 euroa rhy:n tilille. Karhunpyynnin sallittu alue tulee tarkistaa Pelkosenniemen rhy:n sivuilta.

Metsäkauris
Seuran alueella metsäkaurista saa pyytää tänäkin vuonna ilman rajoituksia. Kaadoista on ilmoitettava omariistaan.

Metsäkanalinnut
Riistakolmiolaskenta suoritettu 9.8. , tulos 7 lintua joista vain yksi poikuus. Pääsääntöisesti noudatetaan riistanhoitoyhdistyksen suosituksia. Ehdotettiin vieraslupia 30 kpl syysåyyntiin ja tammikuun latvalinnun pyynti 10 kpl jos pyynti sallitaan hinta 50 €/päivä (sis. yksi lintu). Ehdotusta kannatettiin

Metsähanhet ja vesilinnut
Metsähanhen pyynti 20-27.8.. Yhden metsähanhen kausikiintiö (saalisilmoitus velvollisuus).  Pyynti Suvanto-Kaira ry:n alueella on ainoastaan seuran jäsenille .

Vesilintujen pyynti alkaa Rhy:n/valtakunnallisen päätöksen mukaisesti 20.8.
1 vrk  15 €
2 vrk  20 €
3 vrk  30 €
viikko 50 €

Rauhoitusalueet:
– Suvannossa siltojen väli + Kotilampi
– Kairalassa Kotiuopaja (Kotiniemessä saa pyytää) ja Perälampi (Yliuopajassa saa pyytää)

Mökinomistajille ja paikkakuntalaisille myydään kausilupia vesilinnustukseen hintaan
100 euroa/hlö, sisältää myös jänis- ja kettuluvan. Lupamyynnistä vastaa Jukka Aho.

Jänis ja kettu
Päätettiin jäniksen- ja ketunpyynnistä. Jäsenet voivat pyytää jänistä ja kettua vapaasti. Jänislupa sisältää myös kettuluvan.

Muille lupia myydään seuraavasti:
1 vrk  15 €
2 vrk  20 €
3 vrk  30€
viikko 50 €

Mökinomistajille ja paikkakuntalaisille myydään kausilupia hintaan 100 €/hlö, sisältää myös vesilintuluvan. Jukka Aho hoitaa lupien myynnin.

Jäsenille ketun, minkin, näädän ja supin pyynti on ilmaista, saa maksun kaadosta 30€/eläin.

Hirvenlihan myynti

Hirvenlihan hinta 2020:  8 €/kg ruhoittain/puolikasruhoittain. Etuneljännes 8 €/kg ja takaneljännes 12 €/kg. Muut hinnat: jauhelihaan soveltuva liha 7 €/kg, luuliha 5 €/kg, paisti luulla 13 € /kg, luuton 18 € / kg. Fileet 20-50 € koon mukaan.

Lihan myynnistä vastaa Timo Tuominen

Merkkipäivä muistamiset
Seura palkitsi aktiivisia jäseniä antamalla heille Marttiinin Juhlapuukon.
Jouko Tepsa 60v, Teuvo Mettiäinen 60v, Kari Yli-Tepsa 70v, Lauri Halonen 70v, Tuomo Uusitalo 70v. Kalle Englundia muistamme pienellä lahjalla toimestaan metsästyksenjohtajana ja Jukka Ahoa muistamme pienellä lahjalla  toimestaan puheenjohtajana.

Saapuneiden jäsenanomusten toteaminen
Hyväksytyt jäsenet: Anna-Mari Ruha, Tatu Ojaniemi, Johannes Kotala

Muut asiat
Ulkopaikkakuntalaisten tossurahan keruu ollut jäsenmaksun yhteydessä, maksu tulee olla suoritettuna ennen hirvimetsälle menoa, maksun suuruus 45 €. Maksun voi suoraan seuran tilille.

Kairalan ”Syksyn satoa ja sapuskaa”-tapahtumaan osallistutaan

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:53.

Vakuudeksi,
Kaisa Vitikka
Puheenjohtaja /Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
Kalle Englund                                                                       Kari Yli-Tepsa