Yleinen Kesäkokous 2019

Pöytäkirja

Aika:                   La 10.8.2018 klo 13:00

Paikka:               Kotasija Suvanto

Kokouksen avaus
Jukka Aho avasi kokouksen klo 13:03.

Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Jukka Aho.
Pöytäkirjan tarkastajaksi ehdotettiin Pertti Tepsaa ja Arto Jokelaa ja kannatettu.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
Ilmoitettu Jäsenilmoituksen yhteydessä, sähköpostilla ja muistilistalla KotiLapissa.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Hirvenmetsästys: luvat, taljat ym…
Todettiin seuralle tulossa olevien hirvilupien määrä. Yhteisluvalle on tulossa kaikkiaan 280 pyyntilupaa (lisäystä 68kpl), ja tämä tarkoittaa seuralle yhteensä 56 pyyntilupaa, 46 aikuista ja 20 vasaa Suvanto-Kairalle.

Kaarlo Englund valittiin jahtipäälliköksi maaliskuun vuosikokouksessa.

Valtionmaiden porukoita kuusi, listat tehty valmiiksi pyytäjien määrä vaihtelee ryhmissä 7 – 10 välillä, kaikkiaan 52 henkilöä. Yhteislupaan ovat liittyneet kaikki seurat + yhteismetsä.
Johtokunta suoritti lupien mukaisen jaon seuran ja valtionmaiden mukaan.

Hirvenlihan jakaminen maanomistajille
Maanjaossa jatketaan kahden vuoden sykliä, lihaa jaetaan kaikkiaan reilulle  kahdeksalle- kymmenelle maanomistajalle. Lihamäärä on 8 kg. Lihat noudettava vuoden loppuun, jos ei ole noudettu lihat siirtyvät seuralle.

Hirvenpyynnin vierasluvat
Jäsenen henkilökohtaiselle vieraalle (1-2 hlöä) hirvenmetsästys maksaa 50 €/päivä, yhteismajoituksen kanssa 75 €/pvä ja 150 €/viikko.

Koiran ja ohjaajan joka ei metsästä ei tarvitse suorittaa maksua. Turistihinta: 250 euroa / 3pvä / hlö ja 500 euroa/vko/hlö. Puheenjohtaja ja pyynninjohtaja voivat neuvotella isojen ryhmien tai lyhyemmän ajan ryhmien tapauksessa. Ei kaatomaksuja, eikä lihapäiviä, kaatajalle ainoastaan sisäelimet + pää.

Muita hirvenpyyntiin liittyviä asioita:
Hirvipalaverin ajankohta: pe 30.8. Kotasija, johtokunnan hirvipalaveri klo 17.00 ja klo 18.00 hirvipalaveri. Hirvipalaverin jälkeen pidetään valtionmaiden listalla olevia koskeva hirvipalaveri.

Peijaiset: la 14.9. klo 12-13:30 ruokailu, sitten huutokauppa

Lihanleikkuu on pyyntipäivä. Talkoot katkeavat peijaisten jälkeen. Kaikki pyyntikauden lihanleikkuupäivät ovat pyyntipäiviä. Jos metsästäjä ei ole osallistunut kahteen talkoopäivään, maksu on 50 euroa. Talkoovelvollisuus ei koske niitä, jotka käyttävät koiraansa hirvenpyynnissä.

Kemin nahkatuote ostaa hirventaljat ja tuo suolat. Tarkennettiin suolausohjeita siten, että kullekin taljalle tulee laittaa ämpärillinen suolaa, ei liikaa.

Seuran mönkijää voi käyttää seuran jäsen valtionmaiden hirvien noutoon.

Seuran ja valtionmaiden hirven pyynnit
Vuosikokouksessa sovittiin että syys-, loka- ja marraskuussa pyydetään seuran hirviä ja joulukuussa olisi mahdollista pyytää myös valtionmaiden hirviä seuran alueelta. Joulukuusta eteenpäin pyynti olisi vuoroviikoin ja Joulukuussa vapautuisi kokonaan pyynninjohtajan harkinnan mukaan. Jos seuran hirvet saadaan kaadettua syys-marraskuun aikana voidaan alue ottaa käyttöön valtion pyyntiin.

Ensimmäisellä viikolla voi pyytää myös valtionmailla, toinen viikko pyydetään Seuran hirviä.

Karhun yhteislupapyynti
Suvanto-Kaira ry osallistuu karhunpyynnin yhteislupaan. Todettiin, että kunkin suvanto-kairalaisen, joka haluaa metsästää karhua yhteislupa-alueella, tulee maksaa 20 euroa rhy:n tilille. Karhunpyynnin sallittu alue tulee tarkistaa Pelkosenniemen rhy:n sivuilta.

Metsäkauris
Seuran alueella metsäkaurista saa pyytää tänäkin vuonna ilman rajoituksia. Kaadoista on ilmoitettava rhy:lle ja seuralle.

Metsäkanalinnut
Riistakolmiolaskenta suoritettu aamulla, tulos22 maalintua ja yksi metsäjänis ja vasa vaadin hirvi. Pääsääntöisesti noudatetaan riistanhoitoyhdistyksen suosituksia.

Vieraslupia myydään tänä vuonna 30 kpl, hinta 50 €/päivä (sis. yksi lintu).

Vesilinnut
Metsähanhi on rauhoitettu. Vesilintujen pyynti alkaa Rhy:n/valtakunnallisen päätöksen mukaisesti 20.8. alkaen.
1 vrk  15 €
2 vrk  20 €
3 vrk  30 €
viikko 50 €

Rauhoitusalueet:
– Suvannossa siltojen väli + Kotilampi
– Kairalassa Kotiuopaja (Kotiniemessä saa pyytää) ja Perälampi (Yliuopajassa saa pyytää)

Mökinomistajille ja paikkakuntalaisille myydään kausilupia vesilinnustukseen hintaan
100 euroa/hlö, sisältää myös jänis- ja kettuluvan. Lupamyynnistä vastaa Jukka ja Kari.

Jänis ja kettu
Päätettiin jäniksen- ja ketunpyynnistä. Jäsenet voivat pyytää jänistä ja kettua vapaasti. Jänis lupia myydään myös ketun pyytäjille.

Muille lupia myydään seuraavasti:
1 vrk  15 €
2 vrk  20 €
3 vrk  30€
viikko 50 €

Mökinomistajille ja paikkakuntalaisille myydään kausilupia hintaan 100 €/hlö, sisältää myös vesilintuluvan. Jukka ja Kari hoitaa lupien myynnin.

Ketun, minkin, näädän ja Supin pyynti on ilmaista, saa maksun kaadosta 30 €.

Hirvenlihan myynti

Hirvenlihan hinta 2019:10 €/kg ruhoittain/puolikasruhoittain. Etuneljännes 10 €/kg ja takaneljännes 15 €/kg. Muut hinnat: jauheliha 10 €/kg, luuliha 6 €/kg, paisti luulla 15 € /kg, luuton 20 € / kg. Fileet 20-50 € koon mukaan.

Lihan myynnistä vastaavat Kalle ja Kari.

Merkkipäivä muistamiset
Seura palkitsi aktiivisia jäseniä antamalla heille Marttiinin Juhlapuukon.
Heikki Karila 70v, Ville Hiltunen 70v, Pertti Tepsa 60v, Vesa Perälä 60v, Juha Pyhäjärvi 60v, Ilkka Ruha 60v Pasi Uusitalo 60v, Arto Jokelainen 60v, Ilkka Pesonen 60v

Ammuntakilpailuissa palkitsemiset: Kilpailuihin osallistui 4 ampujaa, voittaja Kaarle Englund 56pistettä, toinen Ilkka Ruha 38pistettä, kolmas Markku Kujala 37pistetä. Neljäs Simo Lieste.

Muut asiat
Sadonkorjuujuhla 7.9, tarjolla satoa ja sapuskaa. Seuralta ei edustusta.
Ulkopaikkakuntalaisten tossurahan keruu ollut jäsenmaksun yhteydessä, maksu tulee olla suoritettuna ennen hirvimetsälle menoa, maksun suuruus 42 €. Maksun voi suorittaa Karille tai suoraan seuran tilille.

Rhy järjestää hirvieläinten metsästyksen johtajan koulutuksen kunnantalolla 29.8 kello 17:00.

Keskusteltiin Luonnonsuojelualueiden (Kilpiaapa + Luiron alue) liittämisestä Metsähallituksen metsästysalueisiin. Seura kannattaa Rhy:n ehdotusta.

Nuolukivien vientiin kiinnitettävä huomiota, viety muutama kivi liian lähelle. Kivet noudetaan ennen pyynnin aloitusta pois.

Roipemontusta keskusteltiin, seurataan tilannetta.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:53.

Vakuudeksi,
Jukka Aho
Puheenjohtaja /Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
Pertti Tepsa                                                                         Arto Jokelainen