Vuosikokous pöytäkirja 2020

Perjantaina 28.2.2020 klo 18 Kajastuksella

Asialista

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Jukka Aho avasi kokouksen klo 18:02

2. Kokouksen järjestäytyminen (kokouksen puheenjohaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa)

Seuran puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Kaisa Vitikka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Sandberg ja Lauri Halonen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ilmoitus oli ollut ”Koti-Lappi”-lehdessä 20.2.20102 ja lehden ilmoituspalstalla 27.2.2020. Kokouksen yksimielisellä päätöksellä päätettiin pitää kokous helmikuussa vaikka seuran säännöissä lukee vuosikokouksen pitoajan olevan maaliskuu.

(läsnäololista saatavilla puheenjohtajalta)

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Toimintakertomus 2019

Jukka Aho luki toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin

6. Vuoden 2019 tilinpäätös tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunnot

Jukka Aho luki tilintarkastajien lausunnon toiminnantarkastuskertomuksesta. Tilintarkastajat esittivät puheenjohajan ja johtokunnan vastuuvapauden myöntämistä.

7. Vastuuvapaudesta päättäminen

Johtokunta poistui paikalta vastuuvapauden ajaksi ja puheenjohtajana toimi Raimo Sandberg, joka esitti johtokunnalle vastuuvpauden myöntämistä.

Johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus.

8. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma

Käytiin läpi jpohtokunnan ehdotus toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelma hyväksytiin.

9. Budjetti 2020

Jukka Aho esitteli johtokunnan tekemän talousarvion.

Esitettiin koirahäkkien uudistamista, päätettiin että Lauri Halonen tekee suunnitelmat.

Kevään ensimmäisten talkoiden aikaan tarkastetaan nylkyvajan seinät ja rakenteet ja tehdään suunnotelma nylkyvajan eristämiseen.

Johtokunta esitti mönkijän säiltysvajan hankkimista. Jukka Aho hoitaa asiaa.

10. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta vuodelle 2020

Markku Kujala ja Juhani Talvensaari valittiin varsinaisiksi jäseniksi ja varajäsenkesi Teuvo Mettiäinen.

11. Seuran metsästyksen johtajan valinta

Ilkka Ruhaa ehdotettiin ja kannatettiin. Valittiin metsästyksen johtajaksi Ilkka Ruha.

12. Seuran puheenjohtajan valinta

Kaisa Vitikkaa ehdotettiin ja kannatettiin. Valittiin seuranpuheenjohtajaksi Kaisa Vitikka.

13. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle (erovuorossa Joni Aho, Jouko Tepsa ja Kaisa Vitikka)

Joni Ahon tilallle ehdotettiin Jani Jaakkolaa  ja hänet valittiin. Kaisa Vitikan tilalle ehdotetiin Timo Tuomista ja hänet valittiin. Jouko Tepsaa ehdotetiin jatkamaan ja häne valittiin.

14. Seuran rahastonhoitajan valinta

Kari Sassalia ehdotettiin ja valittiin.

15. Muut esille tulevat asiat

Käytiin läpi riistakolmiolaskennan tulos.

Keskusteltiin talonmiehen valinnasta ja Kari Sassali jatkaa talonmiehenä.

Keskusteltiin nylkyvajan ympäristössä olevsita jätöksista ja niista saadusta negatiivieset palautteesta. Johtokunnan päätöksen mukaan jokainen nylkyvajan käyttäjä huolehtii jäljistään ja varmistaa että ympäristö jää siistiin kuntoon.

Keskusteltiin naistoimikunnan toiminnasta ja todettiin sen toimivan.

Keskusteltiin  seuran yhteishengestä.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:50

(Puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset)