Vuosikokous 2017 ptk

 1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Jukka Aho avasi kokouksen klo 12.01

 1. Kokouksen järjestäytyminen (valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa)

Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Jukka Aho. Pöytäkirjantarkastajat: Tuomo Uusitalo ja Jouko Tepsa.

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut on julkaistu 23.2.2017 Koti-Lapissa. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Läsnäololista liitteenä (14 osallistujaa).

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

 1. Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus hyväksyttiin.

 1. Vuoden 2016 tilinpäätös, tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto

Käytiin läpi tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.

 1. Vuoden 2016 vastuuvapaudesta päättäminen

Johtokunta poistui paikalta vastuuvapauden ajaksi, puheenjohtajana toimi Jani Jaakkola ja esitti johtokunnalle vastuuvapauden myöntämistä. Johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus.

 1. Toimintasuunnitelma 2017

Käytiin läpi johtokunnan ehdotus toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

 1. Budjetti 2017

Käytiin läpi johtokunnan laatima taloussuunnitelma. Todettiin talouden olevan hyvä. Keskusteltiin kylmähuoneen koosta ja muodosta, tilan käytön kannalta otetaan käyttöön päätylämminhuoneen vierestä koko 2,7m x 3,6m.

Johtokunta esittää seuraavia investointeja:

 • Kylmähuone
 • Printteri

Budjetti ja investointiehdotus hyväksyttiin.

 1. Tilin- ja toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta vuodelle 2017

Markku Kujala ja Juhani Talvensaari valittiin varsinaisiksi ja varajäseneksi Jani Jaakkola.

 1. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle (erovuorossa Lauri Halonen ja Ismo Petäsnoro)

On ehdotettu Jouko Tepsaa ja Joni Ahoa sekä kannatettu.

 1. Seuran johtokunnan puheenjohtajan valinta

Jukka Aho valittiin puheenjohtajaksi yksimielisesti.

 1. Seuran rahastonhoitajan valinta

Rahastonhoitajana jatkaa Kari Sassali.

 1. Seuran jäseneksiliittymisehto toinen käsittely

Johtokunnan esitys päivitettiin ja hyväksyttiin. Tuodaan kesäkokoukseen toiseen käsittelyyn.

 1. Muut esille tulevat asiat

 Kylmälaitteiston investointeihin kysyä avustusta Jakokunnalta ja Pelkosenniemen kunnalta

 Nuolukivien vienti metsään suoritetaan yhtenä päivänä, kelkat tulevat paikalle tankit täynnä ja seura tankkaa kelkat päivän päätteeksi

 Ville kysyy myykö Puonti Matti seuralle honkia ja koivuja lisää Keinoselästä

 Pilkkikilpailu järjestetään pitkänäperjantaina 14.4 kello 11:00-14:00

 Ville ja Kari hoitaa muonituksen ja tulipaikat

 Palkintojen hankinnasta vastaa Kari, Ilkka, Ismo ja Jukka

 Hygieniakurssi Sodankylässä 31.3 – 1.4

 Johtokunta valmistelee Hirven turistipyynnin ohjeita kesäkokoukseen

 Majan vuokra (katso erillinen sivu):

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:52.

Vakuudeksi,

Jukka Aho, puheenjohtaja ja sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat Tuomo Uusitalo Jouko Tepsa