Toimintakertomus vuodelta 2018

Seuran metsästysalueet sijaitsevat Suvannon ja Kairalan kylissä Pelkosenniemen kunnan alueella. 

HALLINTO JA JÄSENET

Johtokunta

 • Puheenjohtaja/sihteeri: Jukka Aho
 • Jäsenet: Lauri Halonen
 • Ville Hiltunen
 • Tuomo Uusitalo
 • Heikki Karila
 • Ilkka Ruha
 • Jouko Tepsa 
 • Joni Aho 
 • Rahastonhoitaja: Kari Sassali
 • Toiminnantarkastajat: Juhani Talvensaari,  Markku Kujala , Jani Jaakkola (varalla)

KOKOUKSET

 • Yleiset kokoukset pidettiin seuraavasti: vuosikokous pidettiin 4.3.2018, kesäkokous 4.8.2018 ja Hirvipalaveri pidettiin 31.8.2018. Johtokunta piti yhteensä viisi kokousta. (17.2, 4.3, 11.5,  4.8, 23.9. ja 31.8.2018.).
 • Jäsenmäärä 31.12.2018 oli 258 henkilöä. Seuran käytössä oli metsästysaluetta 20 527,23 hehtaaria sekä hirvieläinten että muiden lajien metsästyksessä.
 • Kiinteistöjen ja muun kaluston todettiin olevan hyvässä kunnossa. Kiinteistöjen huollosta on vastannut Ville Hiltunen. Vuonna 2018 seura hankki uuden mönkijän.

 RIISTANHOITO

 • Molempien kylien alueelle levitettiin nuolukiviä maastoon n. 50kpl. Kivet sijoitettiin siten että hirvet ohjautuvat pois hakkuuaukeilta ja taimikoista. Riistapeltoja hoidettiin 4 kpl, (niistä oli 2 kpl Suvannossa ja 2 kpl Kairalassa). Lisäksi Kairalassa pidettiin yllä neljää kauriin ruokintapaikkaa.
 • Pienpedoista maksettiin tapporahaa: kettu 30 €, minkki 10 €, supikoira 30 €.
 • Laavujen huoltoa jatkettiin pitämällä paikat siistinä ja järjestämällä polttopuut laavuille. Hirvitorneja rakennettiin 4kpl Kairalaan.

RIISTALASKENNAT JA RIISTAKANNAT

 • Kanalintukannan todettiiin elpyneen aikaisemmasta, kolmiolaskennassa havaittiin kolme pyytä, kolme metsoa, yksi koppelo, naarasteeri+10 poikasta, lisäksi kaksi naarasteertä ja kaksi urosteerta. Vieraslupia myytiin 10 kpl, hinta 50 €/päivä sisälteän yhden linnun
 • Seuran alueella olevan kauriskannan todettiin olevan entisellään. Kauriinpyynti sallittiin rajoituksetta. 
 • Hanhien havaittiin seuran alueella hieman enemmän kuin aikaisempina vuosina, vuonna 2018 hanhet olivat rauhoitettuja.
 • Jäniskannat olivat normaalilla tasolla.
 • Yhteisluvassa oli kaikkiian 212 pyyntilupaa, josta seuralle 33 aikuista ja 21 vasaa. Kaikki aikuiset hirvet saatiin kaadettua mutta vasoja jäi saamatta 10 kpl.
 • Valtionmaiden porukoita oli seitsemän ja jokaisessa ryhmässä seitsemän pyytäjää. (yhteesnä 49 pyytäjää)
 • Hirvenlihaa jaettiin maanomistajille 608 kg, pyytäjille 779 kg ja talkoolaisille 333 kg.
 • Pienpetokannan todettiin olevan edellen heikko.

METSÄSTYS

 • Metsäkanalintujen pyynti sallittiin Rhy:n ohjeistuksen mukaan. Vesilinnustuksessa rauhoitettiin tuttuun tapaan Kotiuopaja (Kotiniemellä sai pyytää), Perälampi sekä Suvannossa siltojen väli ja Kotilampi.
 •  Kuusiaavalle vieraspyyntiä ei sallittu. Vesilinnustus sallittiin myös turisteille. Hanhet olivat rauhoitettuja.
 •  Hirviluvat haettiin yhteishakuna naapuriseurojen kanssa, mukaan saatiin kaikki seurat.
 • Aapajärven jahdista Aki Ollila hoiti yhteisluvan hakuprosessin. Pyynninjohtajana Suvanto-Kairassa toimi Kaarle Englund.
 •  Hirvenpyynti jatkui kauden loppuun. Hirvenpyyntipäiviä kertyi 41 päivää ja hirvenpyyntipäiviä oli yhteensä 553.
 • Pyyntiin osallistui n. 44 metsästäjää + 4 vieraspyytäjää. Seura maksoi hirviluvista kaikkiaan 4590 euroa.
 • Seura oli mukana karhunpyynnin yhteisluvassa, ei kaatoja.

AMPUMATOIMINTA

 • Harjoitusammunnat suoritettiin yhdistyksen radalla neljänä eri iltana ja valmistauduttiin voittamaan riistanhoitoyhdistyksen ammuntakilpailut. Kilpailuun osallistuivat Markku Kuja, Kaarle Englund, Juhani Talvensaari ja Esko Lakso.
 • Seuran omiin kilpailuihin osallistui 5 ampujaa, miesten kilpailun voitti Kaarle Englund

 KENNELTOIMINTA

 • Vuonna 2018 seura antoi haukkukokeisiin pari aluetta sekä järjesti tuomaritoimintaa seuran jäsenien toimesta.

 KOULUTUS JA NEUVONTA

 • Seura osallistui Pelkosenniemen rhy:n järjestämiin tilaisuuksiin. Koulutuksia oli suurriistan virka-avusta

 TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

 • Seuran kokouksista, päätöksistä ja tapahtumista tiedotettiin Koti-Lappi lehdessä.
 • Seuran toiminnasta tehtiin jäsentiedote kesäkuussa 2018 ja se lähetettiin kaikille seuran jäsenille.
 • Lisäksi jatkettiin jäsenten sähköpostiosoitteiden keräämistä seuran tiedottamista, muun muassa jäsentiedotteen ja jäsenmaksulaskun sähköistä lähettämistä varten.
 • Hirvipeijaiset järjestettiin Suvannossa Kotasijalla 8.9.2018. Onnistuneesta toteutuksesta vastasi Ville Hiltunen apujoukkoineen ja käristyksellä kävi reilu 180 seuran jäsentä.
 • Peijaisten lopuksi järjestettiin hirvenlihan huutokauppa.
 • Seuralla oli vuonna 2018 talkoopäiviä kaikkiaan n. 216. Talkoisiin osallistui yli 40 henkilöä.
 • Talkoopäivät muodostuivat keittiöremontista, kiinteistön hoidosta, tulipaikkahuollosta sekä riistanhoidosta.
 • Pitkänperjantain perinteiset pilkkikilpailut järjestettiin seuran jäsenille 25.3.2016 Suvannossa. Kisoihin osallistui lähes 80 henkeä. Palkintoja jaettiin runsaasti.
 •  15.7.2018 pidettiin Suvannossa rannalta ongintakisat majan ja museolossin rannassa. Järjestelyistä vastasi Ville.
 •  Perinteiset kauden päättäjäiset jörjestettiin yhteisesti metsästäjille ja talkoolaisille 16.1.2019 Kotasijalla.  Illallisesta vastasivat Elisa, Helena, Lea ja Linnea. Tilaisuudessa oli mukana noin 30 henkeä.