Jäsentiedote 2019

JÄSENTIEDOTE 1/2019

MAKSUT

 • Vuosikokous pidettiin maaliskuussa seuran majalla, jolloin päätettiin pitää seuran jäsenmaksun entisellään 12 €. Jäsenmaksu pitää suorittaa niiden kaikkien, jotka metsästävät sekä kaikkien maattomien jäsenten, vaikka eivät metsästäisikään.
 • Maanomistajajäsenen, joka ei metsästä, ei tarvitse suorittaa jäsenmaksua. Tietenkin sen voi kannustuksen vuoksi maksaa.
 • Maksun eräpäivä on 15.7.2019.
 • Seuran jäsenten sähköpostiosoitteitten keräämistä jatketaan jotta jäsenrekisteri saataisiin mahdollisimman kattavaksi ja voimme tulevaisuudessa jakaa tietoa sen välityksellä.
 • Ilmoittalaa sähköpostiosoitteesi rahastonhoitaja Kari Sassalille mikäli se on vaihtunut tai ette ole aikaisemmin ollut seuran jakeluissa mukana.
 • Muista ilmoittaa myös mahdollisesta osoitteenmuutoksesta, jotta jäsentiedot ovat ajan tasalla.
 • Yhteystiedot: Kari Sassali, Orajärvi, sähköposti: kari.sassali@hotmail.fi, puh. 0400-139047.

TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA

 • Kevään aikana olemme siivonneet Majan perusteellisesti ja ulkosiivoukset hoidettu kesäkuussa, halonteko talkoita tulemme tekemään kesän aikana aina silloin kun maja vapaana. Riistapellot tarkoitus tehdä kesäkuun loppuun mennessä. Jatkamme riistanhoidon merkeissä kesän ja syksyn aikana. Mikäli olet kiinnostunut talkootoiminnasta ota yhteyttä Kari Sassali tai Jukka Aho.
 • Koko perheen perinteiset mato-ongintakilpailut seuran epävirallisesta mestaruudesta järjestetään Suvannossa museolossin rannassa keskiviikkona 10.7 kello 17:00-19:00. 
 • Seuran mestaruusammunnat järjestetään heinä-elokuun vaihteessa, ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa Koti-Lapissa ja viestein. 
 • Riistakolmiolaskenta suoritetaan lauantaina 10.8 kello 08:00, ilmoittautumiset Jukka Aho p. 040-5036633.

METSÄSTYS JA RIISTANHOITOTOIMET

 • Riistahoitoyhdistyksen alueella hirvikannan on todettu viimevuotisiin tuloksiin perustuen olevan hyvän, Pelkosenniemen alueen talvehtiva hirvikanta 3.8379 Hirveä/1000 ha (koko Lappi 6 – alueen yhteinen talvikannan hirvitiheys on 2.7115 hirveä/1000 ha).
 • Hirvilupa-anomukset tälle vuodelle tehty ja ampuja listat päivitetty, pyytäjiä seuran listoilla 52 kpl, näillä määrillä kasvatamme valtionmaiden hirvien määrää,  tervetuloa uudet jäsenet ja pyytäjät mukaan syksyn jahtiin. Hirvijahtiin osallistuvan seuran jäsenen tulee ilmoittautua jahtipäällikölle tai syksyllä hirvikokouksen yhteydessä. Seuran Jahtipäällikkönä jatkaa Kaarle Englund. 
 • Seura maksaa tapporahaa ketusta 30€, supikoirasta 30€, minkistä 30€.
 • Jos ampumakokeen voimassaolon päättyminen alkaa häämöttää, muistakaa uusia koe hyvissä ajoin ennen metsästyskauden alkua.
 • Ulkopaikkakuntalaisten tossuraha käytäntöä jatketaan, raha tulee maksaa seuralle viimeistään 31.7.2019. Hirvipalaverissa tarkastetaan luvat ja maksun suoritukset.
 • Seura lähettää tossurahalaskut kaikille valtionlupa pyytäjille.
 • Hirvenmetsästäjien tulee osallistua vähintään kahteen talkoopäivään. Jos ei ole osallistunut, seuralle on maksettava 25 euroa per päivä / 2 pv, pois lukien hirvikoiran omistajat.

MAANOMISTAJAT

 • Muistattehan ilmoittaa seuralle maanomistusasioissa tapahtuneet muutokset!
  • Hirvenlihan toimittaminen maanomistajille on mahdollista vain, jos seuralla on ajantasaiset tiedot ja vuokrasopimukset.
 • Maanomistajien lihanjako jatkuu kahden vuoden syklillä. Noutakaa lihat mahdollisimman pian, jotta varmistetaan lihojen hyvä laatu.
 • Mikäli lihoja ei ole noudettu vuodenvaihteeseen mennessä ne siirtyvät seuralle. Maanvuokrasopimus- ja jäsenasiat voitte hoitaa kuntoon rahastonhoitaja Kari Sassalin kanssa.

LIHAN MYYNTI

 • Mikäli olette kiinnostuneet ostamaan hirven lihaa otatko yhteyden Kaarle Englund (045-2344882), voitte tehdä varaukset etukäteen jolloin lihat myydään varausjärjestyksessä

TIEDOTTAMINEN SEURASSA

 • Kokouksista ja tapahtumista ilmoitamme Koti-Lappi lehdessä ja sähköpostilla niille joiden sähköpostiosoitteet tiedossa.

Seuran kesäkokous pidetään lauantaina 10.8. klo 13.00 Kotasijalla. Johtokunta kokoontuu ennen yleistä kokousta. Kesäkokouksessa päätetään mm. kanalintujen ja kauriiden metsästyksestä ja metsästysajoista seuran alueella. Seura on mukana tulevalla kaudella karhun yhteislupapyynnissä jos sellainen saadaan muodostettua.

Hyvää kesän jatkoa!

Johtokunta